Aktuálna zľava : Fólia Protect 100g -1 balík (80m2) - 37,52 €/m2 bez DPH.

Anavek

Spoločnosť Anavek spol. s r.o. predstavuje inovatívneho lídra v oblasti systémov a riešení pre strechy a obytné podkrovia. Už viac ako 15 rokov prispieva na trh s najmodernejším sortimentom výrobkov zameraných na zvýšenie kvality bývania v obytných podkroviach. Anavek® systém, predávaný prostredníctvom sieťových partnerov po celej Slovenskej republike, ponúka komplexné riešenia, ktoré sa neustále vyvíjajú v reakcii na technologický pokrok a získané skúsenosti s modernými materiálmi.

V portfóliu spoločnosti nájdeme inovatívne strešné okná od renomovaného výrobcu FAKRO®, ktoré reflektujú najnovšie požiadavky na tesnosť, energetickú efektívnosť, estetiku a jednoduchú údržbu. Anavek sa zameriava aj na dôležitosť správnej ventilácie, zvlášť v kontexte hermeticky uzavretých priestorov, kde tradičná ventilácia už nestačí na zabezpečenie zdravej klímy.

Ďalšou kľúčovou oblasťou, v ktorej Anavek exceluje, sú strešné fólie a membrány. Firma ponúka rôzne typy vysokodifúznych membrán, ktoré sú neoceniteľné pre svoju schopnosť predchádzať problémom spojeným s nadmernou vlhkosťou a kondenzáciou, čím prispievajú k zdravej klíme v podkrovných priestoroch a zvyšujú energetickú efektívnosť budov.

Anavek sa tiež venuje problematike parozábran, kde ponúka aktívne riešenia ako je napríklad AlfaTOP Control 100N®, ktoré poskytujú efektívnu ochranu proti vlhkosti a zároveň umožňujú určitú mieru dýchania konštrukcie.

Ventilačné turbíny Lomanco® v portfóliu Anaveku zabezpečujú efektívne odvetrávanie a predchádzajú problémom spojeným s prehrievaním alebo nadmernou akumuláciou snehu na streche.

Spoločnosť Anavek spol. s r.o. je príkladom firmy, ktorá stavia na inováciách, kvalite a dlhodobej udržateľnosti, s dôrazom na zdravé bývanie a efektívnosť, čo odráža jej záväzok k vytváraniu lepších a zdravších obytných priestorov pre svojich zákazníkov.

Anavek