Aktuálna zľava : Fólia Protect 100g -1 balík (80m2) - 37,52 €/m2 bez DPH.

Tesniace pásky

Butylová páska obojstranná

Butylová páska obojstranná

Polyetylénová páska

Polyetylénová páska

Difúzná páska

Difúzná páska

Multi band

Multi band